Μια Κυριακή πήρα το τρένο

Standard

Οι νότες πάλλονται γύρω μου

Και ο ήλιος λάμπει έξω.

Ένα ποτάμι κυλούσε εδώ κάποτε,

Ακούω ακόμα την φωνή του.

Της Κυριακής το όνειρο

Κρατάει ως τη Δευτέρα,

Κι η λύση που βρίσκεις δεύτερη

Συχνά είν’η πιο καλή..

Τα δέντρα ψιθυρίζουμε

 Εδώ θα σου αρέσει!

Χαμογελώ, είναι μια αρχή.

Ας γυρίσουμε τον τροχό ξανά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s